Archive for Tag: giá vàng

Giá Vàng tiếp tục Rung chuyển trong sự biến động đồng Đô la Mỹ

Giá vàng vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi biến động, đánh giá quyết định chính sách của Fed giá dầu thô đạt mức cao nhất trong 2 tháng sau khi OPEC đẩy mạnh sản lượng tăng Báo cáo luồng khoảng không quảng cáo API trên nhấn làm đầu vào cho thống kê...

Read More