Dự báo EUR / USD ngày 07/11

Tỷ giá EUR / USD tăng cao khi đảng Dân chủ thắng Nhà, mất Thượng viện. Kết quả mong đợi sẽ dọn đường cho các chủ đề khác để tiếp quản. Bức tranh kỹ thuật vẫn tiếp tục tăng cho cặp tỷ giá. Tỷ giá EUR / USD đã...

Read More

Breaking News: USD tăng khi đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng

Breaking News: USD tăng khi đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng   Theo FiveThirtyEight, đảng Cộng hòa hiện nay có 60% cơ hội thắng Nhà Trắng, một kết quả rất đáng ngạc nhiên. Cuộc đua này rất sít sao, và sự biến động trong thị trường tài...

Read More