Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey cho biết Bitcoin cuối cùng sẽ là đơn vị tiền tệ toàn cầu duy nhất

Jack Dorsey , Giám đốc điều hành của Twitter và Square , hy vọng bitcoin trở thành đơn vị tiền tệ toàn cầu duy nhất trong thập kỷ tới, ông nói với tờ Sunday Times. Dorsey, một nhà đầu tư cá nhân về bitcoin , cho rằng việc sử dụng cryptocurrency sẽ...

Read More