Archive for Category: VN Hội nhập

Startup này “đã làm nhà đầu tư mất tiền nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục được tin tưởng”, bí quyết của họ là gì?

Bryce North là CEO và Co-founder của TrapTap – ứng dụng gọi vốn thành công tại Shark Tank Canada, sau 9 tháng đã kêu gọi được 600.000 USD và đang phát triển ở hơn 20 quốc gia. Anh đồng thời đã có 5 năm cố vấn cho các công ty khởi...

Read More