Archive for Category: VN Hội nhập

Hội liên hiệp Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB United) sau kế hoạch kích thích kinh tế thoát hiểm, May bảo vệ kế hoạch Brexit

Hội liên hiệp Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB United) sau kế hoạch kích thích kinh tế thoát hiểm, May bảo vệ kế hoạch Brexit Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố các biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 vào thứ Năm. Biên...

Read More

Dự báo EUR / USD ngày 07/11

Tỷ giá EUR / USD tăng cao khi đảng Dân chủ thắng Nhà, mất Thượng viện. Kết quả mong đợi sẽ dọn đường cho các chủ đề khác để tiếp quản. Bức tranh kỹ thuật vẫn tiếp tục tăng cho cặp tỷ giá. Tỷ giá EUR / USD đã...

Read More