Archive for Category: VN Hội nhập

Tứ 1/7, tăng lương hưu cho hàng triệu người

Đây là nội dung của Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vừa được ban hành. Theo đó, 8 nhóm đối tượng được quy định cụ thể gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân...

Read More