Archive for Category: Tuyển dụng

Triển vọng giá vàng: Thị trường chờ đợi tín hiệu tăng lãi suất từ Fed

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ chú ý tới dữ liệu lạm phát của nước Mỹ từ đó đánh giá khả năng và thời điểm Fed sẽ tăng lãi suất. Bên cạnh đó, tuyên bố của Ngân hàng Anh cũng được chú ý. Triển vọng giá vàng:...

Read More