Archive for Category: Châu Âu

Chiến lược phiên Âu ngày 02/08/2018

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1780. Điểm xoay: 1,1780 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1780 với mục tiêu 1,1845 & 1,1860. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1780, có thể tới 1,1720 & 1,1690. Tư vấn kĩ thuật: một vùng...

Read More