Archive for Category: Chiến lược giao dịch

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1165 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1165 với mục tiêu 1,1115 & 1,1080. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1165, có thể tới 1,1185 & 1,1210. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không...

Read More