Đầu tư vào đâu? đầu tư như thế nào hiệu quả?Richyfunds>>>>>>>>>>>

Đầu tư vào đâu? đầu tư như thế nào hiệu quả?Richyfunds>>>>>>>>>>>

Thông tin giảng viên

  • David Học – Thạc sĩ QTKD Latrobe  Australia

Với hơn 10 năm kinh doanh Fx tại thị trường Japan và Việt nam

Phân thích thị trường tài chính với : Commodity Trading Prices Forex Margin và Bitcoin Price Analysis.

Là một trong những Thành Viên đầu tiên của Bitcoin Mining Profitability Calculator nhóm Cryptocurrency

Một trong những người tổ chức hội thảo Bitcoin với Lê Huy Hòa về Trade và sự khác biệt Trade và mining – Vì sao phải Trade và Bitcoin nhìn nhận ở góc độ Thương mại .

Giảng viên : Viện Quản trị kinh doanh FBS

Nhà đào tạo chuyên nghiệp với các tổ chức ngân hàng : Agribank; Techcombank; Vietcombank; Eximbank về FX ngoại hối hàng hóa phái sinh và Forex signal .

Đối tác www.nextop.asia – www.Fxpro.vn –  www.NatureForex.com – www.Tradingview.com

Thông tin chi tiết tại : https://goo.gl/Zdw0Em

  • MR Vu Rich

chứng chỉ phân tích thị trường hàng hóa phái sinh của Singapo

Thạc sỹ phân tích tài chính công Ucraina

10 năm kinh nghiệm trong nghề phần tích tài chính và đầu tư

Quản lý quỹ đầu tư GP – INVEST, Quỹ Đầu Tư :  Gar Invest

Đã từng làm việc cho các tập đoàn tài chính lớn: BIG – FUTURE, Tập đoàn tài chính VPIG,Tập đoàn tài chính: Merrill Lynch

No Comments

Give a Reply