Dự báo EUR / USD ngày 07/11

Tỷ giá EUR / USD tăng cao khi đảng Dân chủ thắng Nhà, mất Thượng viện. Kết quả mong đợi sẽ dọn đường cho các chủ đề khác để tiếp quản. Bức tranh kỹ thuật vẫn tiếp tục tăng cho cặp tỷ giá. Tỷ giá EUR / USD đã...

Read More