Tứ 1/7, tăng lương hưu cho hàng triệu người

Đây là nội dung của Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vừa được ban hành. Theo đó, 8 nhóm đối tượng được quy định cụ thể gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân...

Read More

Startup này “đã làm nhà đầu tư mất tiền nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục được tin tưởng”, bí quyết của họ là gì?

Bryce North là CEO và Co-founder của TrapTap – ứng dụng gọi vốn thành công tại Shark Tank Canada, sau 9 tháng đã kêu gọi được 600.000 USD và đang phát triển ở hơn 20 quốc gia. Anh đồng thời đã có 5 năm cố vấn cho các công ty khởi...

Read More